ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

Kohoutovice

Rok: 2010/2011

Autor: Veronika Rehortová

Vizualizace: Veronika Rehortová

Konzultace: prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Stavba reaguje na přilehlou ulici, která prochází Kohoutovicemi. Silnice připomíná divokou řeku, která má meandry. Čerpací stanice vznikla jako slepé rameno, která navazuje na ulici. Tato myšlenka se projevila v zastřešení. Zastřešení vytváří příjemné zastínění. Další objekty jsou řešeny jako jednoduchá hmota.