DOSTAVBA MĚSTSKÉHO ÚZEMÍ

Křídlovická, Leitnerova, Nádvorní

Brno

Rok: 2010/2011

Autor: Veronika Rehortová

Vizualizace: Veronika Rehortová

Konzultace: Ing. arch. Tomáš Pavlovský

Pozemek je zastavěn kompaktní zástavbou, která je podél ulic. Ve vnitrobloku jsou řešeny samostatné bytové bloky. Kompaktní zástavba má řešeny malometrážní byty. Zástavba má do dvora terasy a lodžie. Střecha je v určitých částech řešena jako obytná. V přízemí kompaktní zástavby jsou navrženy služby a obchody. Bloky jsou rozmístěny tak, aby nestínily okolní stavby. Byty jsou navrženy přes celá podlaží. Parkování je řešeno v podzemní části s napojením na bytové domy.