GALERIE

Libre plan

Rok: 2009/2010

Galerie se skládá z jednoduchých tvarů, které se protínají a vytváří hmotu galerie. Vstup je zdůrazněn vytaženým hranolem, který nám vytváří průhled celou stavbou. Centrální částí je válec, který galerii rozděluje na další sekce.