KŘIŽANOV

urbanisticko-architektonická studie

Rok: 2015

Konzultace: Ing. arch. Jan Velek

Autor: Ing. arch. Veronika Rehortová

Vizualizace: Ing. arch. Veronika Rehortová

PROBLÉMOVÉ BODY

1_propojení veřejného prostoru - řeky Libochovky

2_předprostor kostela

3_propojení kostela - radnice - katolického domu

4_řešení Benešova náměstí

5_řešení Masarykova náměstí

6_využití pozemků pod zámek

7_využití stávajících objektů u zámku

8_plochy pro bydlení

9_cyklostezky, in-line, turistika

Veřejný prostor Křižanova byl rozdělen na tři zóny. V 1.zóně, která je hlavně mimo náměstí a středovou část není doprava nijak usměrněna. Kdežto v 2.zóně je doprava usměrněna a je vynesena na úroveň chodců. Tato zóna je vizuálně oddělena jinou povrchovou úpravou a to tmavým asfaltem. Jedná se o dopravní, parkovací a odstavnou zónu s předzahrádkami a zelenými plochami na obou návrších. Tyto předzahrádky a zelené plochy evokují vesnický ráz. Poslední a to 3.zóna je řešena jako prostor shromažďovací, odpočinkový a relaxační, kde je zcela vyloučena doprava. Povrchová úprava je řešena podobně jako ve druhé zóně s přidáním lesklých kamínků, které se budou třpytit. Tato zóna se skládá ze třech částí a jeho tvarosloví má evokovat okolní vodstvo.

Byly navrženy nové plochy pro bydlení v rodinných domech, které se snaží zahustit zástavbu a neubírají od krajiny. Přidanou hodnotou je protékající řeka. Jedna plocha se nachází na jih od horního náměstí, kde je navržena kompaktní zástavba na stejné parcelaci jako stávající domy. Domy byly navrženy z jedné strany, aby byl zachován odstup od původní zástavby na horním náměstí a taktéž odstup od hospodářského stavení. Neúplná využitelnost hospodářských stavení, která se dá přeměnit na plnohodnotné bydlení. Další plocha pro bydlení je navržena na západ od zámku. Tato hodnotná plocha pod zámkem byla nesmyslně zastavěna halou, kde jsou zřízeny stavebniny. Opět byla zvolena úzká parcelace a stejné tvarosloví domů. Tato plocha je zakončena molem s možným kotvením lodiček, atd.