KRYSTAL - SOLECIT

Björnsenův sad, Brno

Rok: 2011/2012

Autor: Veronika Rehortová

Vizualizace: Veronika Rehortová

Konzultace: MgA. Natalie Chalcarzová

Zdrojem inspirace je Solecit. Je jeden z minerálů, které vytváří jehlicovité krystaly. Materiál krystalů je chrom + doplnění vodním prvkem. Barevnost krystalů je docílena tak, že jsou nakloněny a pod nimi je umístěn vodní prvek, tím je docíleno modrošedého odlesku v krystalech. Dílo je situované do středu parku, kde se střetávají všechny cesty. Je umístěno tak, aby nekřížilo nejfrekventovanější cestu, tudíž je situované do pravé horní části. Mezi krystaly se dá procházet po dřevěných lávkách, které navazují na původní cesty v parku. Krystaly jsou zvoleny ve větším měřítku, aby na lidi působily jako labyrint.