TETRAGON

Výšková budova

Rok: 2014

Spolupráce: Veronika Rehortová, Denisa Annová, Zuzana Pelikánová

Vizualizace: Veronika Rehortová

Soutěž:

1. místo_Studentská architektonická soutěž Central Group - Moderní výšková stavba jako novodobá dominanta Prahy

VIZE

- poutavost, hravost, vzrušení a ladnost – stavba by měla být pomyslnou sochou okolí

- spojení s Prahou a historickými body – významná stavba by měla navazovat nebo být spojena s významnými prvky a to hlavně s historickou Prahou

- dispoziční variabilita a opakovatelnost

- komfortní residenční bydlení + terasy se zelení

- společné prostory v budově pro střetávání

- restaurace s vyhlídkou

- pomyslné vznášení nad zemí

- veřejný prostor kolem parteru a propojení s břehem Vltavy

- rozvoj v okolí

Forma stavby vychází z pohledových směrů na významné stavby, jako je Pražský Hrad, Vyšehrad, Karlštejn a zámek Komořany, který se nachází nejblíže. Tyto směry kopírují obytné hranoly, které se na stavbě opakují. Hranoly obklopují jádro, které obsahuje vertikální komunikace a je nosnou konstrukcí pro obytné hranoly. Jedná se o superkonstrukci, jádro stojí na čtyřech nosných pilířích a je ztuženo stěnami. Stavba se otevírá na jižní stranu. Výška stavby vychází z výškového řezu Prahou, překonává výšky okolních kopců a má dohled až na Pražský Hrad. Vyhlídka a terasa restaurace mají možnost tohoto výhledu, což bylo vodítkem pro určení její výšky. Obytné hranoly jsou v některých místech vynechány, a tyto prostory jsou určeny jako společné prostory pro obyvatele. Vynecháním hranolů je stavba ladnější, vzdušnější a nepůsobí mohutně. Vysoký parter stavbu vyzdvihuje a reprezentuje. Jádro probíhá ve stejné formě až na vrchol stavby, kde je umístěno technické zařízení. Dispozice obytných hranolů je variabilní bez dlouhých chodeb. Chodby jsou řešeny podél oken a jsou součástí dalších prostorů. Na konci hranolu je vždy umístěna obytná část.