URBAN CENTRUM - VÝSTAVA

Brno

Vypracovala: Bc. Veronika Rehortová, Bc. Alena Vitoulová, Bc. Tereza Spurná

Vizualizace: Bc. Veronika Rehortová

Konzultace: prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.

Výstava má reprezentovat obor architektura pozemních staveb VUT FAST Brno. Budou zde vystavovány plakáty a modely studentů architektury, týkající se Brna. Celá myšlenka spočívá v principu putování městem a poznávání navržených staveb, na to je provedena parafráze ve formě grafiky na podlaze, která určuje směr výstavy. Prostor je ponechán v barevné čistotě, který nese barvy Brna.