SPORTOVNÍ CENTRUM BRNO LUŽÁNKY

Urbanisticko-architektonická studie

Lokalita: Brno Královo Pole

Rok: 2015-2016

Autor: Ing. arch. Veronika Rehortová

Vedoucí práce (Diplomový projekt) : doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.